Menü Bezárás

Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08) kereső
magyar, angol elnevezésekkel

FőcsoportCsoportAlcsoportFoglalkozásFEOR-08 magyarangol
1GAZDASÁGI, IGAZGATÁSI, ÉRDEK-KÉPVISELETI VEZETŐK, TÖRVÉNYHOZÓKMANAGERS
11Törvényhozók, igazgatási és érdek-képviseleti vezetőkChief executives, senior officials and legistrators
111Törvényhozók, miniszterek, államtitkárokLegistrator and senior officials
1110Törvényhozó, miniszter, államtitkárLegistrator and senior officials
112Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőiHeads of national and regional public administration and jurisdiction
1121Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetőjeHead of national and regional public administration and jurisdiction
1122Helyi önkormányzat választott vezetőjeElected head of local government
1123Helyi önkormányzat kinevezett vezetőjeAppointed head of local government
113Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetőiSenior officials of national and regional special -interest organisations
1131Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetőjeSenior officials of national and regional special -interest organisations
1132Egyházi vezető
12Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetőiManaging directors and chief executives of business organisation and budgetary institutions
121Gazdasági, költségvetési szervezetek vezetőiManaging directors and chief executives of business organisation and budgetary institutions
1210Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)Managing directors and chief executives of business organisation and budgetary institutions
13Termelési és szolgáltatást nyújtó egységek vezetőiProduction and specialized services manager
131Termelési egységek vezetőiProduction manager
1311Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetőjeAgricultural, forestry, fisheries, hunting production manager
1312Ipari tevékenységet folytató egység vezetőjeManufacturing and mining manager
1313Építőipari tevékenységet folytató egység vezetőjeconstruction manager
132Szolgáltatást nyújtó egységek vezetőiSpecialized services manager
1321Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetőjeSupply, distribution, storing managers
1322Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetőjeInformation and communications technology service manager
1323Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetőjeBanking manager
1324Szociális tevékenységet folytató egység vezetőjeSocial welfare managers
1325Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetőjeChildcare service manager
1326Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetőjeAged care service managers
1327Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetőjeHealth service managers
1328Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetőjeEducational managers
1329Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetőjeOther services managers
133Kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egységek vezetőiHotel,restaurant and trade manegers
1331Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetőjeHotel managers
1332Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetőjeRestarurant managers
1333Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetőjeSales and marketing manager
1334Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője Business service manager
1335Kulturális tevékenységet folytató egység vezetőjeCultural centre manager
1336Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetőjeSports and recreational centre manager
1339Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetőjeOther commercial, catering and similar service manager
14Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetőiHeads of units assisting business activities
141Gazdasági tevékenységet segítő egységek vezetőiHeads of units assisting business activities
1411Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetőjeAccounting and financial services branch manegers
1412Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetőjeHR managers
1413Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetőjeR&D managers
1414Vállalati stratégiatervezési egység vezetőjePolicy és planning manager
1415Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetőjeRetail and wholesale trade managers
1416Reklám-, PR- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetőjeAdvertising és pr manager
1419Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetőjeOther service manager not elwere class
2FELSŐFOKÚ KÉPZETTSÉG ÖNÁLLÓ ALKALMAZÁSÁT IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOKPROFESSIONALS
21Műszaki, informatikai és természettudományi foglalkozásokTechnical, information technology and science related professionals
211Ipari, építőipari mérnökökIndustry and construction industry engineers
2111BányamérnökMining engineer
2112Kohó- és anyagmérnökMetallurgical and materials engineer
2113Élelmiszer-ipari mérnökFood industry engineer
2114Fa- és könnyűipari mérnökWood and light industry engineer
2115ÉpítészmérnökArchitect
2116ÉpítőmérnökCivil engineer
2117VegyészmérnökChemical engineer
2118GépészmérnökMechanical engineer
212ElektromérnökökElectrical engineers
2121Villamosmérnök (energetikai mérnök)Electrical engineer (energetics engineer)
2122Villamosmérnök (elektronikai mérnök)Electrical engineer (electronics engineer)
2123Telekommunikációs mérnökTelecommunications engineer
213Egyéb mérnökökOther engineers
2131Mezőgazdasági mérnökAgricultural engineer
2132Erdő- és természetvédelmi mérnökForestry and nature conservation engineer environment proptection
2133Táj- és kertépítészmérnökLandscape and gardening architect
2134Település- és közlekedéstervező mérnökRegional and transport planning engineer town and traffic planer
2135Földmérő és térinformatikusSurveyor and GIS (Geographical Information System) engineer
2136Grafikus és multimédia-tervező Graphic and multimedia designer
2137Minőségbiztosítási mérnökQuality assurance engineer
2139Egyéb, máshova nem sorolható mérnökOther engineer, not elsewhere classified
214Szoftver- és alkalmazásfejlesztők, -elemzőkSoftware and applications developers and analysts
2141Rendszerelemző (informatikai)System analyst (information technology)
2142SzoftverfejlesztőSoftware developer
2143Hálózat- és multimédia-fejlesztőNetwork and multimedia developer
2144AlkalmazásprogramozóApplications programmer
2149Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemzőOther software and applications developer and analyst
215Adatbázis- és hálózati elemzők, üzemeltetőkDatabase and network analysts, operators
2151Adatbázis-tervező és -üzemeltetőDatabase designer and operator
2152RendszergazdaSystem administrator
2153Számítógép-hálózati elemző, üzemeltetőComputer network analyst, operator
2159Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető Other database and network analyst, operator
216Természettudományi foglalkozásokNatural science professionals
2161FizikusPhysicist
2162CsillagászAstronomer
2163MeteorológusMeteorologist
2164KémikusChemist
2165GeológusGeologist
2166MatematikusMathematician
2167Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozásúBiologist, botanist, zoologist and related professionals
2168Környezetfelmérő, -tanácsadóEnvironmental surveyor, adviser
2169Egyéb természettudományi foglalkozásúOther natural sciences professional
22Egészségügyi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)Health professionals (related to tertiary qualifications)
221Orvosi, gyógyszerészi foglalkozásokPhysicians, pharmacists
2211Általános orvosGeneral practitioner
2212SzakorvosSpecialized medical doctor
2213Fogorvos, fogszakorvosDentist, specialized dentist
2214Gyógyszerész, szakgyógyszerészPharmacist, specialized pharmacist
222Humán-egészségügyi (társ)foglalkozásokHuman health (related) professionals
2221Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozásúEnvironmental and occupational health professional
2222OptometristaOptometrist
2223Dietetikus és táplálkozási tanácsadóDietician and nutrition adviser
2224Gyógytornász Physiotherapist
2225Védőnő District nurse
2226MentőtisztAmbulance officer
2227Hallás- és beszédterapeutaAudiologist and speech therapist
2228Alternatív gyógymódot alkalmazóComplementary medicine professional
2229Egyéb humán-egészségügyi (társ)foglalkozásúOther human health (related) professionals
223Ápoló, szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Nurse, midwife (related to tertiary qualifications)
2231Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Nursing professional
2232Szülész(nő) (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Midwifery professional
224Állat- és növény-egészségügyi foglalkozásokAnimal and plant hygiene occupations
2241ÁllatorvosVeterinarians
2242Növényorvos (növényvédelmi szakértő)Plant hygienist (plant protection expert)
23Szociális szolgáltatási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)Social services professionals (related to tertiary qualifications)
231Szociális szolgáltatási foglalkozásokSocial services occupations
2311SzociálpolitikusSocial policy expert
2312Szociális munkás és tanácsadóSocial worker and adviser
24Oktatók, pedagógusokEducators, teachers
241Felsőoktatási intézményi oktatók, tanárokUniversity and higher education teachers
2410Egyetemi, főiskolai oktató, tanárUniversity and higher education teachers
242Középfokú nevelési-oktatási intézményi oktatók, tanárokEducators, teachers in secondary level institutions of education
2421Középiskolai tanárSecondary education teacher
2422Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktatóVocational education teachers
243Óvodai és alapfokú nevelési-oktatási intézményi tanárok, oktatók, nevelőkTeachers, educators in kindergartens and primary level institutions of education
2431Általános iskolai tanár, tanítóPrimary school teacher
2432Csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógusEarly childhood educators
244Speciális oktatók, nevelőkSpecial educators, teachers
2441GyógypedagógusSpecial needs teachers
2442KonduktorConductor
249Egyéb szakképzett oktatók, nevelőkOther specialized teaching professionals
2491Pedagógiai szakértő, szaktanácsadóEducation expert, school adviser
2492Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)Language teacher (outside the educational system)
2493Zenetanár (iskolarendszeren kívül)Music teacher (outside the educational system)
2494Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)Teacher of other arts (outside the educational system)
2495Informatikatanár (iskolarendszeren kívül)Teacher of information technology (outside the educational system)
2499Egyéb szakképzett oktató, nevelőOther specialized teacher, educator
25Gazdálkodási jellegű foglalkozásokBusiness type professionals
251Pénzügyi és számviteli foglalkozásokFinance and accounting professionals
2511Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadóFinance analyst and investment adviser
2512Adótanácsadó, adószakértőTax adviser, tax consultant
2513Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértőAuditor, accountant
2514KontrollerController
252Szervezetirányítási, üzletpolitikai foglalkozásokInstitution management and business policy professionals
2521Szervezetirányítási elemző, szervező Management and organization analysts, organizer
2522Üzletpolitikai elemző, szervezőBusiness policy analyst, organizer
2523Személyzeti és pályaválasztási szakértőPersonnel and careers professionals
2524Képzési és személyzetfejlesztési szakértőTraining and staff development professionals
253Kereskedelmi és marketingfoglalkozásokSales and marketing occupations
2531Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervezőAdvertising and marketing professionals
2532PR-tevékenységet tervező, szervezőPublic relations professionals
2533Kereskedelmi tervező, szervező Sales professional
2534Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervezőInformation and communications technology sales professionals
26Jogi és társadalomtudományi foglalkozásokLegal and social sciences professionals
261Jogi foglalkozásokLegal professionals
2611Jogász, jogtanácsosLawyer, legal adviser
2612ÜgyészProsecutor
2613BíróJudge
2614KözjegyzőNotary public
2615ÜgyvédAttorney-at-law
2619Egyéb jogi foglalkozásúOther legal sciences professional
262Társadalomtudományi foglalkozásokSocial sciences professionals
2621Filozófus, politológusPhilosopher, political scientist
2622Történész, régészHistorian, archaeologist
2623NéprajzkutatóEthnographer
2624Elemző közgazdászAnalytical economist
2625StatisztikusStatistician
2626Szociológus, demográfusSociologist, demographer
2627Nyelvész, fordító, tolmácsLinguist, translator, interpreter
2628PszichológusPsychologist
2629Egyéb társadalomtudományi foglalkozásúOther social sciences professional
27Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)Culture, sports, arts and religion professionals
271Kulturális és sportfoglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)Culture and sports professionals
2711Könyvtáros, informatikus könyvtárosLibrarian, information specialist librarian
2712LevéltárosArchivist
2713Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnokMuseologist, museum collection curator
2714Kulturális szervezőCultural organizer
2715Könyv- és lapkiadó szerkesztőjeEditor of book and magazine publications
2716Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztőJournalist, editor of radio and television broadcasts
2717Szakképzett edző, sportszervező, -irányítóSpecialized coach, sports organizer, manager
2719Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)Other culture and sports professionals
272Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) Creative and performing arts professionals
2721Író (újságíró nélkül)Writer (except journalists)
2722KépzőművészArtist
2723Iparművész, gyártmány- és ruhatervezőArtist-craftsman, industrial designer, clothes-designer
2724Zeneszerző, zenész, énekesComposer, musician, singer
2725Rendező, operatőrDirector, director of photography
2726Színész, bábművészActor, puppet player
2727Táncművész, koreográfusDancer, choreographer
2728Cirkuszi- és hasonló előadóművészArtist in circus and in similar performing arts
2729Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)Other creative and performing arts professionals
273Vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)Religious professionals
2730Pap (lelkész), egyházi foglalkozásúPriest (pastor), church-related professional
29Egyéb magasan képzett ügyintézőkOther highly qualified executives
291Egyéb magasan képzett ügyintézőkOther highly qualified executives
2910Egyéb magasan képzett ügyintézőOther highly qualified executive
3EGYÉB FELSŐFOKÚ VAGY KÖZÉPFOKÚ KÉPZETTSÉGET IGÉNYLŐ FOGLALKOZÁSOKTechnicians and associate professionals
31Technikusok és hasonló műszaki foglalkozásokTechnicians and other related technical professionals
311Ipari, építőipari technikusokIndustrial, construction industry technicians
3111Bányászati technikusMining technician
3112Kohó- és anyagtechnikusMetallurgical and materials technician
3113Élelmiszer-ipari technikusFood industry technician
3114Fa- és könnyűipari technikusWood and light industry technician
3115VegyésztechnikusChemical engineering technician
3116GépésztechnikusMechanical engineering technician
3117Építő- és építésztechnikus Architecture and construction engineering technician
312ElektrotechnikusokElectrical engineering technicians
3121Villamosipari technikus (energetikai technikus)Electrical (power current) engineering technician
3122Villamosipari technikus (elektronikai technikus)Electronics (light current) engineering technician
313Egyéb technikusokOther technicians
3131Mezőgazdasági technikusAgricultural technician
3132Erdő- és természetvédelmi technikusForestry and environmental protection technician
3133Földmérő és térinformatikai technikus Surveying and GIS (Geographical Information System) technician
3134Környezetvédelmi technikusEnvironmental protection technician
3135Minőségbiztosítási technikusQuality assurance technician
3136Műszaki rajzoló, szerkesztőDraughtspersons
3139Egyéb, máshova nem sorolható technikusOther technicians not elsewhere classified
314Számítástechnikai (informatikai) és kommunikációs foglalkozásokComputer engineering (information technology) and communications professionals
3141Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikusInformation and communications technology operations technicians
3142Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikusInformation and communications technology user support technicians
3143Számítógéphálózat- és rendszertechnikusComputer network and systems technicians
3144Webrendszer- (hálózati) technikusWeb technicians
3145Műsorszóró és audiovizuális technikusBroadcasting and audio-visual technicians
3146Telekommunikációs technikusTelecommunications engineering technicians
315Folyamatirányítók (berendezések vezérlői) Process controllers (controllers of equipment)
3151Energetikai (erőművi) berendezés vezérlőjePower production plant operators
3152Égető-, víz- és csatornaművi berendezés vezérlőjeIncinerator and water treatment plant operators
3153Vegyipari alapanyag-feldolgozó berendezés vezérlőjeChemical processing plant controllers
3154Kőolaj- és földgázfinomító berendezés vezérlőjePetroleum and natural gas refining plant operators
3155Fémgyártási berendezés vezérlőjeMetal production process controllers
3159Egyéb folyamatirányító berendezés vezérlője Process control technicians not elsewhere classified
316Üzemfenntartási foglalkozásokPlant maintenance professionals
3161Munka- és termelésszervező Work and production organizer
3162EnergetikusPower management specialist
3163Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozásúWorking and operating safety specialist
317Vízi- és légijármű-vezetők, légiirányítókCaptains of vessels, pilots of aircrafts, air traffic controllers
3171Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tisztCommodore, captain, watchkeeper
3172Légijármű-vezető, hajózómérnökAircraft pilot, navigating engineer
3173Légiforgalmi irányítóAir traffic controllers
3174Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetőjeOperator of air traffic control engineering equipment
319Egyéb műszaki foglalkozásokOther technical occupations
3190Egyéb műszaki foglalkozásúOther technical occupation
32Szakmai irányítók, felügyelőkSupervisors
321Ipari, építőipari szakmai irányítók, felügyelőkSupervisors in mining, industry and construction
3211Bányászati szakmai irányító, felügyelőMining supervisor
3212Feldolgozóipari szakmai irányító, felügyelőManufacturing supervisor
3213Építőipari szakmai irányító, felügyelőConstruction supervisor
322Egyéb szakmai irányítók, felügyelőkOther supervisors
3221Irodai szakmai irányító, felügyelőOffice supervisor
3222Konyhafőnök, séfHead-cook, chef
33Egészségügyi foglalkozásokHealth professionals
331Ápolási és szülészeti kapcsolódó foglalkozásokMedical care and obstetrics related professionals
3311Ápoló, szakápolóNursing associate professionals
3312Szülész(nő)i tevékenység segítőjeMidwifery associate professional
332Egészségügyi asszisztensekHealth care assistants
3321Általános egészségügyi asszisztensMedical assistant
3322Egészségügyi dokumentátor Health care documentarist
3323Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelőjeOperator of medical imaging diagnostic and therapeutic equipment
3324Orvosi laboratóriumi asszisztensMedical laboratory assistant
3325Fogászati asszisztensDental assistant
3326Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztensPharmacy and pharmaceutical supplies assistant
3327Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítőjeAssistant to alternative therapy practitioners
333Humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozásokHuman health care related professionals
3331Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozásúEnvironmental and occupational health occupations
3332Fizioterápiás asszisztens, masszőrPhysiotherapist assistant, masseur/masseuse
3333FogtechnikusDental technician
3334Ortopédiai eszközkészítőOrthopaedic equipment manufacturer
3335LátszerészDispensing opticians
3339Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozásúOther human health care related professionals
334Állat- és növényegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozásokAnimal and plant hygiene related professionals
3341Állatorvosi asszisztensVeterinary assistant
3342Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztensPlant physiologist (plant protection) assistant
34Oktatási asszisztensekEducational assistants
341Oktatási asszisztensekEducational assistants
3410Oktatási asszisztensEducational assistant
35Szociális gondozási és munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozásokSocial health care and labour market services professionals
351Szociális foglalkozásokSocial occupations
3511Szociális segítőSocial assistant
3512Hivatásos nevelőszülő, főállású anyaOfficial foster parent, full-time mother
3513Szociális gondozó, szakgondozóSocial services assistant, special social assistant
3514Jelnyelvi tolmácsSigning interpreter
3515IfjúságsegítőYouth assistant
352Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintézőkLabour market services assistants
3520Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintézőLabour market services administrator
36Üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézői, hatósági ügyintézők, ügynökökBusiness related services administrators, administrators of authorities, agents
361Pénzügyi, gazdasági ügyintézőkFinance, economics administrators
3611Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)Finance administrator (except banking administrator)
3612Pénzintézeti ügyintézőBanking administrator
3613Tőzsde- és pénzügyi ügynök, brókerStock exchange and finance representative, broker
3614Számviteli ügyintézőAccounting administrator
3615Statisztikai ügyintézőStatistical administrator
3616Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértőValuers and loss assessors
362Kereskedelmi és értékesítési ügyintézők, ügynökökTrade and sales administrators, agents
3621Biztosítási ügynök, ügyintézőInsurance agent, administrator
3622Kereskedelmi ügyintézőSales administrator
3623Anyaggazdálkodó, felvásárlóMaterials manager, purchasing agent
3624Ügynök (a biztosítási ügynök kivételével)Agent (except insurance agent)
363Egyéb üzleti jellegű szolgáltatások ügyintézőiAdministrators of other business related services
3631Konferencia- és rendezvényszervezőConference and event planners
3632Marketing- és PR-ügyintézőMarketing and PR administrator
3633Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintézőReal estate agent, real estate sales administrator
3639Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézőjeAdministrator of other business type services, not elsewhere classified
364Igazgatási és jogi asszisztensekAdministrative and legal assistants
3641Személyi asszisztensPersonal assistant
3642Jogi asszisztensLegal assistant
3649Egyéb igazgatási és jogi asszisztensOther administrative and legal assistants
365Hatósági ügyintézőkGovernment administrators
3651Vám- és pénzügyőrCustoms and finance guard officer
3652Adó- és illetékhivatali ügyintézőTax and duty office administrator
3653Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintézőSocial security and aid authority administrator
3654Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintézőGovernment licensing officials
3655NyomozóPolice detective
3656Végrehajtó, adósságbehajtóBailiff, debt collector
3659Egyéb hatósági ügyintézőOther government administrators
37Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások Arts, cultural, sports and religious professionals
371Művészeti és kulturális foglalkozásokArts and cultural professionals
3711Segédszínész, statisztaSupernumerary, extra
3712SegédrendezőAssistant director
3713FényképészPhotographer
3714Díszletező, díszítőScenery shifter, decorator
3715Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozásúComplementary film producing and theatre occupations
3716Lakberendező, dekoratőrInterior designer, decorator
3717Kulturális intézményi szaktechnikusSpecial technician in cultural institutions
3719Egyéb művészeti és kulturális foglalkozásúOther arts and cultural professionals
372Sport- és szabadidős foglalkozásokSports and leisure professionals
3721SportolóAthletes and sports players
3722Fitnesz- és rekreációs program irányítójaFitness and recreation instructors and program leaders
373Egyéb vallási foglalkozásokOther religious professionals
3730Egyéb vallási foglalkozásúOther religious professional
39Egyéb ügyintézők Other administrators
391Egyéb ügyintézőkOther administrators
3910Egyéb ügyintézőOther administrator
4IRODAI ÉS ÜGYVITELI (ÜGYFÉLKAPCSOLATI) FOGLALKOZÁSOKOFFICE AND MANAGEMENT (CUSTOMER SERVICES) OCCUPATIONS
41Irodai, ügyviteli foglalkozások Office clerks
411Általános irodai, ügyviteli foglalkozások General office clerk
4111Titkár(nő)Secretarie (general)
4112Általános irodai adminisztrátorGeneral office administrator
4113Gépíró, szövegszerkesztőTypist, word processing operator
4114Adatrögzítő, kódolóData entry clerk, encoder
412Számviteli foglalkozásokAccounting occupations
4121Könyvelő (analitikus)Accountant (analytical)
4122BérelszámolóPayroll clerk
4123Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor Finance, statistics, insurance administrator
4129Egyéb számviteli foglalkozásúOther accounting worker
413Irodai szaknyilvántartási foglalkozásokOffice special recording occupations
4131Készlet- és anyagnyilvántartóStocks and materials clerk
4132Szállítási, szállítmányozási nyilvántartóTransport and forwarding clerk
4133Könyvtári, levéltári nyilvántartóLibrary, archives clerk
4134Humánpolitikai adminisztrátorHuman policy administrator
4135Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató)Postal services clerk (delivery, sorting)
4136Iratkezelő, irattárosDocuments manager, filing-clerk
419Egyéb irodai, ügyviteli foglalkozásokOther office, management occupations
4190Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozásúOther office, management occupations, not elsewhere classified
42Ügyfélkapcsolati foglalkozásokCustomer services occupations
421Pénzkezelők, pénzintézeti pénztárosokCash administrators, banking cashiers
4211Banki pénztárosBank teller
4212Szerencsejáték-szervezőGaming and betting organizer
4213Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönzőPawn office administrator and moneylender
422Ügyfélkapcsolati foglalkozásokCustomer service occupations
4221Utazásszervező, tanácsadóTour operator, consultant
4222RecepciósReceptionist
4223Szállodai recepciósHotel receptionist
4224Ügyfél- (vevő)tájékoztatóClient (customer) information clerk
4225Ügyfélszolgálati központ tájékoztatójaCustomer service centre enquiry clerk
4226Lakossági kérdező, összeíróSurvey and market research interviewers
4227Postai ügyfélkapcsolati foglalkozásúPostal customer service clerk
4229Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozásúOther customer services clerk
5KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOKCOMMERCIAL AND SERVICES OCCUPATIONS
51Kereskedelmi és vendéglátó-ipari foglalkozásokCommercial and catering occupations
511Kereskedelmi foglalkozásokCommercial occupations
5111KereskedőShopkeeper
5112Vezető eladóShop supervisor
5113Bolti eladóShop salesperson
5114KölcsönzőLender
5115Piaci, utcai árusStreet and market salespersons
5116Piaci, utcai étel- és italárusStreet and market salespersons selling food and beverages
5117Bolti pénztáros, jegypénztárosShop cashier, ticket clerk
512Egyéb kereskedelmi foglalkozásokOther commercial occupations
5121Üzemanyagtöltő állomás kezelőjeService station attendant
5122Áru- és divatbemutatóSales demonstrator, fashion model
5123Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynökContact centre salesperson
5129Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozásúOther commercial occupations, not elsewhere classified
513Vendéglátó-ipari foglalkozásokCatering industry occupations
5131Vendéglős Restaurant keeper
5132PincérWaiter
5133PultosBartender
5134SzakácsCook
5135CukrászConfectioner
52Szolgáltatási foglalkozásokService workers
521Személyi szolgáltatási foglalkozásokPersonal service workers
5211FodrászHairdresser
5212KozmetikusBeautician
5213Manikűrös, pedikűrösManicurist, pedicurist
5219Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozásúOther personal services workers
522Személygondozási foglalkozásokPersonal care workers
5221Gyermekfelügyelő, dajkaBabysitter, nurse
5222Segédápoló, műtőssegédAssistant nurse, dresser
5223Házi gondozóHome personal care worker
5229Egyéb személygondozási foglalkozásúOther personal care worker
523Utaskísérők, jegykezelőkStewards, attendants
5231Kalauz, menetjegyellenőrConductor, ticket inspector
5232Utaskísérő (repülőn, hajón)Travel attendant (airplane, ship)
5233IdegenvezetőTravel guide
524Épületfenntartási foglalkozásokBuilding maintenance occupations
5241Vezető takarítóCleaning supervisor
5242HázvezetőHousekeeper
5243Épületgondnok Building caretaker
525Személy- és vagyonvédelmi foglalkozásokLife and property protection occupations
5251RendőrPolice officer
5252TűzoltóFire-fighter
5253Büntetés-végrehajtási őrPrison guard
5254Vagyonőr, testőrProperty guard, bodyguard
5255Természetvédelmi őrNature conservation warden
5256Közterület-felügyelőPublic place inspector
5259Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozásúOther life and property protection occupations
529Egyéb szolgáltatási foglalkozásokOther services occupations
5291Járművezető-oktatóDriving instructor
5292Hobbiállat-gondozó, -kozmetikusPet groomer and animal care worker
5293Temetkezési foglalkozásúFuneral services worker
5299Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozásúOther services occupations, not elsewhere classified
6MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FOGLALKOZÁSOKAGRICULTURAL AND FORESTRY OCCUPATIONS
61Mezőgazdasági foglalkozásokAgricultural occupations
611Növénytermesztési foglalkozásokPlant cultivation occupations
6111Szántóföldinövény-termesztőField crop growers
6112Bionövény-termesztőOrganic plants grower
6113ZöldségtermesztőVegetable grower
6114Szőlő-, gyümölcstermesztőGrapes and fruit grower
6115Dísznövény-, virág- és faiskolai kertész, csemetenevelőOrnamental plants, flowers and tree nursery gardener, seedling nursery gardener
6116GyógynövénytermesztőHerbs grower
6119Egyéb növénytermesztési foglalkozásúOther plants grower
612Állattenyésztési és állatgondozási foglalkozásokAnimal producing occupations
6121Szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtartó és -tenyésztő Cattle, horse, pig, sheep producers
6122Baromfitartó és -tenyésztőPoultry producers
6123MéhészApiarist
6124Kisállattartó és -tenyésztőSmall animals producer
613Vegyes profilú gazdálkodókMixed crop and animal producers
6130Vegyes profilú gazdálkodóMixed crop and animal producer
62Erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és halászati foglalkozásokForestry, game-farming and fisheries occupations
621Erdőgazdálkodási foglalkozásokForestry workers
6211Erdészeti foglalkozásúForestry worker
6212Fakitermelő (favágó)Logger (wood-cutter)
622Vadgazdálkodási foglalkozásokGame-farming occupations
6220Vadgazdálkodási foglalkozásúGame-farmer
623Halászati foglalkozásokFish-farming occupations
6230Halászati foglalkozásúFishery worker
7IPARI ÉS ÉPÍTŐIPARI FOGLALKOZÁSOKINDUSTRY AND CONSTRUCTION INDUSTRY OCCUPATIONS
71Élelmiszer-ipari foglalkozásokFood processing workers
711Élelmiszergyártók, -feldolgozók és -tartósítókFood producing, processing and preservation occupations
7111HúsfeldolgozóButcher
7112Gyümölcs- és zöldségfeldolgozó, -tartósítóFruit and vegetables processing and preservation worker
7113Tejfeldolgozó, tejtermékgyártóDairy processing worker, dairy products maker
7114Pék, édesiparitermék-gyártóBaker, confectionery maker
7115Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítőWine producer, manufacturer of other alcoholic beverages, soda-water producer
72Könnyűipari foglalkozásokLight industry occupations
721Ruha- és bőripari foglalkozásokGarment and leather industry workers
7211Szabásminta-készítőPattern design maker
7212Szabó, varróTailor, sewing worker
7213Kalapos, kesztyűsHatter, glove-maker
7214Szűcs, szőrmefestőFurrier, fur-dyer
7215TímárTanner
7216Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javítóFancy leather goods maker, trunk-maker, leather products maker, repairs worker
7217Cipész, cipőkészítő, -javítóShoemakers and related workers
722Faipari foglalkozásokWood industry occupations
7221FamegmunkálóWoodworker
7222FaesztergályosWood turner
7223BútorasztalosCabinet-maker
7224KárpitosUpholsterer
7225Kádár, bognárCooper, wheelwright
723Nyomdaipari foglalkozásokPrinting trades workers
7231Nyomdai előkészítőPre-press worker
7232Nyomdász, nyomdai gépmesterPrinter, printing machine operator
7233KönyvkötőBookbinder
73Fém- és villamosipari foglalkozásokMetal and electrical industry occupations
731Kohászati foglalkozásokMetallurgical occupations
7310Fémöntőminta-készítőMetal moulder
732FémmegmunkálókMetal working occupations
7321LakatosLocksmith
7322SzerszámkészítőToolmaker
7323ForgácsolóMachining worker
7324Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűsMetal polisher, wheel grinder and tool sharpener
7325Hegesztő, lángvágóWelder and flamecutter
7326KovácsBlacksmith, hammersmith and forging press worker
7327Festékszóró, fényezőSpray painter and varnisher
7328Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelőMetal and other structure erector
733Gépek, berendezések karbantartói, javítóiMaintenance and repair mechanics of machines and equipment
7331Gépjármű- és motorkarbantartó, -javítóMotor vehicle mechanic and repairer
7332Repülőgépmotor-karbantartó, -javítóAircraft engine mechanic and repairer
7333Mezőgazdasági és ipari gép (motor) karbantartója, javítójaAgricultural and industrial machinery (engine) mechanic and repairer
7334Mechanikaigép-karbantartó, -javító (műszerész)Mechanical equipment mechanic and repairer
7335Kerékpár-karbantartó, -javítóBicycle mechanic and repairer
734Villamossági berendezések műszerészei, szerelőiTechnicians and mechanics of electrical equipment
7341Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítójaTechnician and mechanic of electrical equipment and devices
7342Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítójaInformation and communications technology installer and repairer
7343Elektromoshálózat-szerelő, -javító Electrical line installer and repairer
74Kézműipari foglalkozásokHandicraft workers
741Kézműipari foglalkozásokHandicraft workers
7411CímfestőSign writer
7412Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszolóJeweller, goldsmith, precious-metal worker
7413KeramikusPotter
7414ÜveggyártóGlass-maker
7415HangszerkészítőMusical instrument maker
7416Szőr- és tollfeldolgozóFur and feather processing worker
7417Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártóReed and willow processing worker, broom and brush maker
7418Textilműves, hímző, csipkeverőTextile maker, embroiderer, lace-maker
7419Egyéb kézműipari foglalkozásúOther handicraft worker
742Finommechanikai műszerészekPrecision instrument mechanics
7420Finommechanikai műszerészPrecision instrument mechanic
75Építőipari foglalkozásokBuilding industry occupations
751Építőmesteri foglalkozásokMaster builders' occupations
7511KőművesBricklayer
7512Gipszkartonozó, stukkózóPlasterer
7513ÁcsCarpenter
7514ÉpületasztalosBuilding joiner
7515Építményszerkezet-szerelőBuilding frame worker
7519Egyéb építőmesteri foglalkozásúOther master builders’ occupations
752Építési, szerelési foglalkozásokConstruction, assembly occupations
7521Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)Plumber and pipe fitter (water, gas, heating)
7522Szellőző-, hűtő- és klimatizálóberendezés-szerelőFitter of ventilation, cooling and air-conditioning equipment
7523FelvonószerelőElevator mechanic
7524Épületvillamossági szerelő, villanyszerelőFitter of building electric network, electric fitter
7529Egyéb építési, szerelési foglalkozásúOther building, fitting occupations
753Építési szakipari foglalkozásokSpecialized construction industry occupations
7531SzigetelőInsulation worker
7532TetőfedőRoofer
7533Épület-, építménybádogosBuilding, construction plumber
7534BurkolóFloor layer and tile setter
7535Festő és mázolóPainter and decorator
7536Kőfaragó, műkövesStonemason, artificial stone maker
7537Kályha- és kandallóépítőStove-maker and fireplace-builder
7538ÜvegezőGlazier
7539Egyéb építési szakipari foglalkozásúOther specialized construction industry occupations
79Egyéb ipari és építőipari foglalkozásokOther industry and construction industry occupations
791Egyéb ipari és építőipari foglalkozásokOther industry and construction industry occupations
7911Ipari búvárIndustrial diver
7912Ipari alpinistaIndustrial alpinist
7913RobbantómesterBlaster
7914Kártevőirtó, gyomirtóFumigator, weed controller
7915Kéményseprő, épületszerkezet-tisztítóChimney sweeper, building structure cleaner
7919Egyéb, máshova nem sorolható ipari és építőipari foglalkozásúOther industrial and construction industrial occupations not elsewhere classified
8GÉPKEZELŐK, ÖSSZESZERELŐK, JÁRMŰVEZETŐKMACHINE OPERATORS, ASSEMBLY WORKERS, DRIVERS OF VEHICLES
81Feldolgozóipari gépek kezelőiOperators of manufacturing industry machines
811Élelmiszer-, ital-, dohánygyártó gépek kezelőiOperators of food, beverage and tobacco producing machines
8111Élelmiszer-, italgyártó gép kezelőjeOperator of food, beverage producing machines
8112Dohánygyártó gép kezelőjeOperator of tobacco producing machines
812Könnyűipari gépek kezelői és gyártósor mellett dolgozókOperators of light industry machines and production-line workers
8121Textilipari gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó Operator of textile industry machines and production-line worker
8122Ruházati gép kezelője és gyártósor mellett dolgozóOperator of clothing industry machines and production-line worker
8123Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozóOperator of leather tanning and processing machines and production-line worker
8124Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozóOperator of shoe producing machines and production-line worker
8125Fafeldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozóOperator of wood processing machines and production-line worker
8126Papír- és cellulóztermék-gyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozóOperator of machines producing paper and cellulose products and production-line worker
813Vegyipari alapanyagot és terméket gyártók, gépkezelőkOperator of machines producing basic chemicals and chemical products
8131Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelőjeOperator of machines processing oil and natural gas
8132Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gép kezelőjeOperator of basic chemicals and chemical products
8133Gyógyszergyártó gép kezelőjeOperator of machines producing pharmaceutical products
8134Műtrágya- és növényvédőszer-gyártó gép kezelőjeOperator of machines producing fertilizers and plant-protection products
8135Műanyagtermék-gyártó gép kezelőjePlastic products machine operators
8136Gumitermékgyártó gép kezelőjeRubber products machine operators
8137Fotó- és mozgófilmlaboránsPhotographs and films laboratory assistant
814Alapanyaggyártó gépek kezelőiOperators of machines producing base materials
8141Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelőjeOperator of machines producing ceramics industry products
8142Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelőjeOperator of machines producing glass and glass-ware
8143Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelőjeOperator of machines processing cement, stone and other minerals
8144Papíripari alapanyagot gyártó gép kezelőjeOperator of machines producing paper industry base materials
815Fémfeldolgozó és -megmunkáló gépek kezelőiOperators of machines processing and manufacturing metals
8151Fémfeldolgozó gép kezelőjeMetal processing plant operators
8152Fémmegmunkáló, felületkezelő gép kezelőjeOperator of machines machining and surface treating metals
819Egyéb feldolgozóipari gépek kezelőiOperators of other processing industry machines
8190Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelőjeOperator of other processing industry machines not elsewhere classified
82ÖsszeszerelőkAssemblers
821ÖsszeszerelőkAssemblers
8211Mechanikaigép-összeszerelőMechanical machinery assembler
8212Villamosberendezés-összeszerelőElectrical and electronic equipment assembler
8219Egyéb termék-összeszerelőAssembler of other products
83Helyhez kötött gépek kezelőiStationary machine operators
831Bányászati gépek kezelőiMining machinery operators
8311Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)Mineral and stone processing machinery operator (coal, stone)
8312Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)Well driller, operator of deep drilling rig (oil, natural gas, water)
832Egyéb, helyhez kötött gépek kezelőiOperators of other stationary machines
8321Energetikai gép kezelőjeOperator of power engineering machines
8322Vízgazdálkodási gép kezelőjeOperator of water management machines
8323KazángépkezelőBoiler plant operator
8324Sugármentesítő gép, berendezés kezelőjeOperator of radioactive decontamination machines, equipment
8325Csomagoló-, palackozó- és címkézőgép kezelőjePacking, bottling, and labelling machine operator
8326Mozigépész, vetítőgépészCinema operator, projectionist
8327Mosodai gép kezelőjeLaundry machine operator
8329Egyéb, máshova nem sorolható, helyhez kötött gép kezelőjeOperator of other stationary machines not elsewhere classified
84Járművezetők és mobil gépek kezelőiDrivers and mobile machinery operators
841Járművezetők és kapcsolódó foglalkozásokDrivers of vehicles and related occupations
8411MozdonyvezetőLocomotive engine driver
8412Vasútijármű-vezetéshez kapcsolódó foglalkozásúOccupations related to driving railway vehicles
8413VillamosvezetőTram driver
8414MetróvezetőUnderground driver
8415TrolibuszvezetőTrolley bus driver
8416Személygépkocsi-vezetőCar driver
8417Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőrHeavy truck and lorry driver
8418AutóbuszvezetőBus driver
8419Egyéb járművezető és kapcsolódó foglalkozásúOther drivers of vehicles and related occupations
842Mobil gépek kezelőiMobile machinery operators
8421Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelőjeOperator of agricultural, forestry, plant protection machines
8422Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép kezelőjeOperator of earthmoving and related light and heavy machines
8423Köztisztasági, településtisztasági gép kezelőjeOperator of public hygiene, local sanitation machines
8424Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép kezelőjeCrane, hoist and related plant operators
8425TargoncavezetőLifting truck operators
843Hajózási foglalkozásokShipping occupations
8430Hajószemélyzet, kormányos, matrózShip’s crew, helmsman, sailor
9SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ (EGYSZERŰ) FOGLALKOZÁSOK(ELEMENTARY) OCCUPATIONS NOT REQUIRING QUALIFICATIONS
91Takarítók és hasonló jellegű egyszerű foglalkozásokCleaners and related simple occupations
911Takarítók és kisegítőkCleaners and helpers
9111Háztartási takarító és kisegítő Domestic cleaner and helper
9112Intézményi takarító és kisegítő Cleaner and helper in offices, hotels and other establishments
9113Kézi mosó, vasalóHand launderer, presser
9114JárműtakarítóVehicle cleaner
9115AblaktisztítóWindow cleaner
9119Egyéb takarító és kisegítőOther cleaner and helper
92Egyszerű szolgáltatási, szállítási és hasonló foglalkozásokSimple service, transport and similar occupations
921Szemétgyűjtők és hasonló foglalkozásokGarbage collectors and similar occupations
9211Szemétgyűjtő, utcaseprőGarbage collector, street sweeper
9212HulladékosztályozóRefuse sorter
922Szállítási foglalkozások és rakodókTransport and storage labourers
9221Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetőjeHand and pedal vehicle driver
9222Állati erővel vont jármű hajtójaDriver of animal-drawn vehicles
9223RakodómunkásFreight handler
9224Pultfeltöltő, árufeltöltőCounter and shelf filler
9225Kézi csomagolóHand packer
923Egyéb egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozásokOther simple service and transport occupations
9231Portás, telepőr, egyszerű őrDoor-keeper, gate-keeper, simple guard
9232Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozásúMeter reader and similar simple occupations
9233Hivatalsegéd, kézbesítőOffice attendant, deliverer
9234Hordár, csomagkihordóLuggage porter, package deliverer
9235Gyorséttermi eladóFast food restaurant assistant
9236Konyhai kisegítőKitchen helper
9237Háztartási alkalmazottDomestic helper
9238ParkolóőrCar park guard
9239Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozásúOther simple service and transport occupations not elsewhere classified
93Egyszerű ipari, építőipari, mezőgazdasági foglalkozásokSimple industry, construction industry, agricultural occupations
931Egyszerű ipari foglalkozásokSimple industry occupations
9310Egyszerű ipari foglalkozásúSimple industry occupations
932Egyszerű építőipari foglalkozásokSimple construction industry occupations
9321KubikosNavvy
9329Egyéb egyszerű építőipari foglalkozásúOther simple construction industry occupations
933Egyszerű mezőgazdasági, erdészeti, vadászati és halászati foglalkozások Simple agricultural, forestry, hunting, fishery labourers
9331Egyszerű mezőgazdasági foglalkozásúSimple agricultural labourer
9332Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozásúSimple agricultural, forestry, hunting, fishery labourer
0FEGYVERES SZERVEK FOGLALKOZÁSAIARMED FORCES OCCUPATIONS
1Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations requiring tertiary qualification
11Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations requiring tertiary qualification
110Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations requiring tertiary qualification
2Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations requiring secondary qualification
21Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations requiring secondary qualification
210Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations requiring secondary qualification
3Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations not requiring secondary qualification
31Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásaiArmed occupations not requiring secondary qualification
310Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásaiArmed forces occupations not requiring secondary qualification

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal ksh.hu, 2023.02.12.